Patroontekenen : Een A-lijn maxi rok

De rok die ik in gedachten heb is een A-lijn maxi rok met

  • een gerimpelde lage taille
  • een hoog split aan de voorkant
  • twee zakken verwerkt in de zijnaden
  • én een horizontaal gerimpelde brede tailleband mét elastiek.

Zo’n rok heb ik nog nooit zelf ontworpen maar ik zie hem duidelijk in gedachten en weet dat het een realiseerbaar project is. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik dit tot een goed einde kan brengen, dus begin ik er maar aan … .

 

De berekening van het split in het voorpand.

Wat ik in gedachten heb is een lang split in het voorpand van de rok – de rechterkant om precies te zijn – dat begint net boven de knie.

Om dit op mijn basispatroon te kunnen weergeven moet ik eerst nog twee zaken nameten op mijn lichaam :

  • waar precies ik het split wil hebben in het voorpand;
  • op welke hoogte het split moet beginnen.

Beide zaken meet ik na, te beginnen vanaf of op mijn natuurlijke taille. De ligging van waar ik het split wil hebben schijnt overeen te komen met het midden van de coupenaad op het voorpand, dus op 7,5 cm van middenvoor op de taillelijn. In het voorpand zal ik dus op die plaats een naad moeten voorzien om er een split mogelijk te maken.

Ik wil ook dat het split begint open te lopen net boven de rechterknie. Gemeten vanaf mijn natuurlijke taille ligt het beginpunt van dit split op 42 cm (van de hoge taillelijn).

Vertrekkend van het basispatroon van de rechte rok (een uitgebreide uitleg over het basispatroon voor een rechte rok vind je hier), trek ik de rechte die door het midden van de coupenaad op het voorpand loopt helemaal door tot aan de onderrand van de rok. Op die rechte markeer ik het punt dat op 42 cm van de taillelijn ligt. Dit is het beginpunt van het split dat ik in de rechterkant van het voorpand wil.

 

Plaatsing split

Plaatsing split

Om dit split te kunnen creëren, moet ik rekening houden met hef feit dat (minstens één helft van) het voorpand uit twee delen zal bestaan waar ik extra naadwaarde zal moeten voorzien. Vanaf de taille tot aan het begin van het split is het voorpand gesloten (en zullen de twee delen waaruit het voorpand bestaat daar dus moeten aan mekaar gezet worden); op 42 cm van de taille zal de rok moeten open lopen.

 

Scheiden van de tailleband van het onderste gedeelte van de rok.

In de taille van deze prachtige rok (ik zie hem werkelijk al helemaal voor mij) wil ik graag een tailleband die horizontaal gerimpeld is en waar een stevige en brede elastiek in zit. De elastiek – en dus de tailleband waar hij in verwerkt zal worden – is 8 cm breed en dat is precies de diepte die ik zal moeten wegknippen in het basispatroon.

Ik werk verder op het basispatroon en meet op het voorpand vanuit het punt I (op de kromme IH) en het punt J (op de kromme JH2) 8 centimeter naar beneden. Daar markeer ik deze punten en verbind ze met een tekenliniaal via een licht gebogen lijn met mekaar.

Op het achterpand doe ik precies hetzelfde : vanuit de punten K (op de kromme KH) en L (op de kromme LH1) meet ik 8 centimeter naar beneden en verbind deze punten met mijn tekenliniaal via een licht gebogen lijn met mekaar.

Tekenen van een tailleband van 8 cm in het basispatroon.

Tekenen van een tailleband van 8 cm in het basispatroon.

De tailleband is uitgetekend op het basispatroon, dus zowel op het voorpand als op het achterpand kan ik dat stuk nu wegknippen.

 

Het verdelen van de rokgedeeltes van het voor- en achterpand om volume aan te brengen in de rok.

Om van het basispatroon van de rechte rok een A-lijn rok te maken moet er volume aangebracht worden in de rok, dus ik begin door zowel het voor- als achterpand in drie delen te verdelen, die ik dan kan uitspreiden.

Het achterpand

Door de middellijnen in iedere coupenaad op het achterpand is dat pand virtueel al in 3 min of meer gelijke delen verdeeld. Ik maak dus gebruik van de reeds bestaande middellijnen, die ik gewoon helemaal doortrek naar de onderrand van de rok, om 3 delen in het achterpand te creëren.

 

Verdeling van het achterpand in 3 delen.

Verdeling van het achterpand in 3 delen.

Het voorpand

In het voorpand hebben we maar één coupenaad waarvan het midden – geheel naar mijn tevredenheid – exact overeenkomt met de plaats waar ik het split in het voorpand wil hebben. Het voorpand is hierdoor nu virtueel in twee verdeeld.

In het stuk tussen het midden van de coupenaad en de zijnaad van het voorpand moeten we nog een scheidingslijn aanbrengen om dat deel in twee te delen.

In het basispatroon rest mij tussen het midden van de bestaande coupenaad in het voorpand en de zijnaad in punt I nog 12,75 cm. Als ik nu vanuit het midden van de coupenaad 6,5 cm naar links meet en van daaruit een rechte lijn trek naar de onderrand van de rok, dan is ook het voorpand nu verdeeld in 3 min of meer gelijke delen waarmee ik aan de slag kan om volume aan te brengen in de rok.

Verdeling van het voorpand in 3 delen.

Verdeling van het voorpand in 3 delen.

 

 

Het tekenen van de tailleband.

Omdat ik de rok wil maken in een zomerse rekbare viscose jersey, is het tekenen van de tailleband eigenlijk kinderspel. Ik heb alleen twee rechthoeken nodig (één voor het voorpand en één voor het achterpand) die ik zo ga tekenen :

De breedte van iedere tailleband is gelijk aan de tailleomtrek voor dat pand.

Uit de berekeningen in het basispatroon is dat voor het halve achterpand gelijk aan (21,25 cm van de heupwijdte min de 5 cm die we hebben weggewerkt in de taille) 16,25 cm. Dit is de afmeting voor het halve achterpand. De tailleband die hieruit zal ontstaan moeten we, net zoals het halve achterpand, straks op de stofvouw uitknippen. Voor het halve voorpand is dat (23,25 cm van de heupwijdte min de 5 cm die we hebben weggewerkt in de taille) 18,25 cm.

Omdat ik een tailleband wil die horizontaal ook nog eens gerimpeld is, zal ik in het patroon nu volume moeten voorzien om de buitenkant van de tailleband te kunnen rimpelen. De tailleband die ik in gedachten heb ziet er als volgt uit :

Tailleband voorpand

Tailleband voorpand

Het deel van de tailleband dat aan de buitenkant zit mag wel wat volume hebben, dus ga ik de diepte van deze helft vermenigvuldigen met 2 : 8 cm x 2 = 16 cm.

De taillebanden van het voor- en achterpand zien er na deze berekening als volgt uit :

Taillebanden voor- en achterpand.

Taillebanden voor- en achterpand.

De berekeningen voor deze taillebanden heb ik gemaakt op basis van de halve voor- en achterpanden, die elk op een stofvouw moeten worden geknipt. Hetzelfde geldt dus ook voor deze taillebanden.

 

Het verbreden van de rok.

Het halve voorpand uit mijn basispatroon is intussen ontdaan van het brede taille-gedeelte (waar de tailleband mét elastiek zal komen) en het onderste deel van de rok is verdeeld in 3 delen. Het begin van het split is ook duidelijk gemarkeerd.

Vooraleer ik begin te knippen in het voorpand meet ik eerst met een meetlint de nieuwe taillelijn : 21,50 cm. Omdat ik in de rok volume wil aanbrengen en de nieuwe taillelijn wil rimpelen, heb ik deze maat nodig om een nieuwe – en bredere – taillelijn te tekenen. Om een licht tot middelmatig volume in de rok te brengen, vermenigvuldig ik de maat van de oude taillelijn met 1,5 om de nieuwe taillelijn te bekomen : 21,50 cm x 1,5 = 32,25 cm.

Omdat ik in het voorpand ook een split heb voorzien (waarvan het bovenste gedeelte aan mekaar zal moeten worden gestikt met een naad), moet ik nog 2 x 1 cm naadwaarde toevoegen voor de naad die dus in het voorpand zal komen.

De nieuwe taillelijn van het voorpand meet nu : 32,25 cm + 2 cm = 34,25 cm.

Opgemerkt dat deze berekening eigenlijk niet geheel correct is omdat het halve voorpand op een stofvouw zal worden geknipt; dus de extra 2 centimeter die ik heb toegevoegd voor slechts één split, zullen hierdoor ook aanwezig zijn op de andere helft van het voorpand (waardoor ik ook op die helft de extra 2 cm naadwaarde heb voorzien). Omdat deze 2 centimeter in het geheel van de nieuwe gerimpelde taille niet van doorslaggevend belang is, maak ik verder geen correcties meer aan het voorpand van het patroon.

Eenmaal de rok van het halve voorpand in de drie delen is geknipt, kan ik verder werken op een nieuw stuk patroon papier.

De strook die de vouwlijn van middenvoor houdt leg ik gelijk aan één zijde van het patroonpapier en tape het daar vast. Middenvoor in het oude patroon blijft middenvoor in het nieuwe patroon. Nu heb ik de nieuwe taillewijdte nodig : 34,25 cm.

Ik leg mijn tekenliniaal tegen de vastgeplakte strook zò dat de kromming van het tekenliniaal volledig overeenkomt met de kromming van de taillelijn in de eerste strook van de rok en markeer 34,25 cm vanaf middenvoor. Helemaal aan het andere uiteinde van deze nieuwe taillelijn en dus op 34,25 cm van middenvoor tape ik de derde strook van de rok vast, de kromming van de strook netjes langs de kromming van de nieuwe taillelijn. De middelste strook van het voorpand leg ik zo dat hij precies in het midden tussen de eerste strook en de derde strook komt te liggen. Ik zorg er ook voor dat aan de onderkant van de rok de stroken op gelijk afstand van mekaar liggen.

Met een lintmeter meet ik de gelijke afstanden tussen de stroken langs de onderrand van de rok (C en D in de illustratie) en voeg de helft van deze afstand toe aan de zijnaad op de onderrand van de rok. Dit punt wordt verbonden met het uiteinde van de nieuwe taillelijn en het aangepaste voorpand is klaar.

Voor de duidelijkheid heb ik nog eens goed het begin van het spit weergegeven en dit is nu het uitgelezen moment om de plaats waar ik de zakken in de zijnaden wil te markeren.

Na wat “meetwerk” op mijn lichaam besloot ik dat ik de zakken vrij laag wou hebben in de rok en tot mijn grote verbazing lijkt de heuplijn uitstekend geschikt om op die hoogte de opening van de zak te laten beginnen. De heuplijn is nog gemakkelijk terug te vinden op de drie stroken uit het basispatroon (H1 – H – H2).

Op basis van een oud patroon dat ik nog had bewaard, heb ik – met de hulp van de vorm van mijn eigen hand – een nieuw patroon getekend voor een zak in de zijnaad. De hoogte van de opening van deze rok komt op 12 cm, dus markeer ik op de heuplijn langs de zijnaad van het voorpand het begin van de zakopening en 12 cm eronder het einde van de zakopening.

Het nieuwe patroon voor het halve voorpand is klaar, dus kan ik langs de taillelijn en de zijnaad 1cm naadwaarde toevoegen en langs de onderrand van de rok een zoomwaarde van 3 cm.

Verbreding voorpand

Verbreding voorpand

Voor het achterpand ben ik op precies dezelfde wijze tewerk gegaan.

De bijgewerkte taillelijn in het basispatroon meet nu – na het wegknippen van de bovenste 8 cm tailleband : 19 cm.

De nieuwe taillelijn voor het halve achterpand zal dus 19 cm x 1,5 = 28,50 cm meten.

Voor de creatie van het nieuwe halve achterpand ben ik dus op exact dezelfde manier tewerk gegaan als het voorpand, te beginnen met de strook die de vouwlijn middenvoor houdt. Ook de hoogte van de zakken voor de zijnaad werd aangegeven.

Verbreding achterpand.

Verbreding achterpand.

Ook hier heb ik aan de taillelijn en de zijn 1 cm naadwaarde toegevoegd, en aan de onderrand van de rok 3 cm zoomwaarde.

Alle patroononderdelen van de A-lijn maxi rok zijn nu getekend; ik kan de patroondelen nu uitknippen uit mijn heerlijke zomerse viscose jersey met bloemetjes !

 

Vind je deze tips handig en interessant ? Laat ons weten wat je ervan vindt door je opmerkingen hieronder te formuleren.